top of page

Veurne

  • De Sint-Walburgakerk is een kerk waarvan het koorgedeelte vroeg-gotisch is uit de 14e eeuw en het ander gedeelte neogotisch uit het begin van de 20e eeuw. Ze is ontstaan uit een 9de-eeuwse kapel. Het is een enig voorbeeld van een groots opgevatte gotische kerk, die onvoltooid bleef. Deze kerk bevindt zich in het stadspark, waar de onafgewerkte citerne staat.

  • De Sint-Niklaaskerk uit de 12de eeuw, verbouwd in de 15de eeuw. In de toren hangt een klok ('t Bomtje) uit 1379 en een beiaard. Het 13de-eeuwse portaal is opvallend.

  • Het Belfort van Veurne

  • Het Landshuis, tot 1586 de zetel van het bestuur en het Gerecht van de Kasselrij Veurne, daarna werd dit van de stad en Kasselrij Veurne, tot 1795-1796. Vanaf dan tot 1982 deed het Landshuis dienst als Gerechtshof, sindsdien is het een deel van het Stadhuis. Drie kamers zijn in de 18e eeuw van goudleer voorzien.

  • Het Stadhuis van Veurne

  • Het Spaans Paviljoen

  • De Vleeshal

  • Het Bakkerijmuseum

bottom of page